GRÓDEK – kapłani i proboszczowie

 • ks. Wojciech Huza – dojeżdżał z Grybowa na nabożeństwa przy kaplicy przydrożnej wzniesionej przez Wojciecha Matusika
 • ks. Józef Henciński (Chęciński?) – od 1911 r. dojeżdżał z Grybowa
 • ks. Franciszek Czarnecki (Czernecki?) – stały ekspozytor w latach 1913-14
 • ks. Jan Solak – ekspozytor w latach 1914-20, późniejszy dziekan dekanatu grybowskiego, jako jeszcze wikary grybowski zaczął budowę kościoła w Gródku
 • ks. Jan Rzepka – ekspozytor w latach 1921-22, przeniesiony do Seminarium Duchownego w Tarnowie na stanowisko wicerektora
 • ks. Józef Waleń – ekspozytor w latach 1922-25 i pierwszy proboszcz w latach 1925-38
 • ks. Stanisław Śliwa – proboszcz w latach 1938-48
 • ks. prałat Ludwik Jaroński – proboszcz w latach 1948-65, były kapelan wojskowy w stopniu pułkownika
 • ks. kanonik Eugeniusz Kowalczyk – proboszcz w latach 1967-79
 • ks. Tadeusz Uryga – proboszcz w latach 1979-89
 • ks. Witold Rybski – proboszcz w latach 1989-95
 • ks. Jan Witek – proboszcz w latach 1995-99
 • ks. Ryszard Guzik – proboszcz od 1 października 1999 r. w 2011 r. administratorem był ks. Paweł Bobrowski