GROCHOWIAK Stanisław

(1934-1976)

Pisarz, należący do grupy literackiej Muszyna.

Urodzony 24 stycznia 1934 r. w Lesznie. Studiował filologię polską na uniwersytetach w Poznaniu i Wrocławiu.

W czasie studiów w Poznaniu aresztowany za działalność antykomunistyczną. Po zwolnieniu pracownik poprawczaka w Rydzynie k/Leszna, w 1956 r. redaktor w Instytucie Wydawniczym Pax, w latach 1958-60 członek redakcji czasopisma „Współczesność”, od 1959 r. jego redaktor naczelny, w latach 1961-63 członek redakcji „Nowej Kultury”, 1963-70 – „Kultury” w Warszawie, a od 1973 r. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Poezja”.

Poeta turpistyczny, prozaik, dramaturg, publicysta, autor słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych oraz scenarzysta filmów telewizyjnych i kinowych (m.in. „Kaprysy Łazarza” z 1972 r. i „Partita na instrument drewniany” z 1975 r. – obydwa w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz „Chłopcy” z 1973 r. Ryszarda Bera). Należał do założonej przez Jerzego Harasymowicza w 1957 r. grupy literackiej Muszyna.

Zmarł 2 września 1976 r. w Warszawie.

(IrP)

 

Źródła

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

„Słownik pisarzy”, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006