GRABAN Władysław

Poeta łemkowski na Sądecczyźnie.

Urodzony 15 maja 1957 r. w Kostomłotach k/Środy Śląskiej. Uczył się w Technikum Górniczym w Katowicach i Budowlanym w Sosnowcu.

W 1962 r. po raz pierwszy przyjechał z rodzicami w ojczyste strony – do Wołowca i Gładyszowa na Ziemi Gorlickiej. Trochę jak Jan Kiepura: mieszkał w Sosnowcu, a od 1978 r. obywatel Krynicy-Zdroju. Pracownik działu marketingu Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Krynica-Żegiestów. W 1981 r. współzałożyciel tamtejszej parafii prawosławnej i współinicjator budowy cerkwi w Krynicy.

Poeta, który zadebiutował na łamach „Gazety Krakowskiej”, tłumacz z j. ukraińskiego na polski (m.in. wierszy Bohdana Antonycza), fotografik i artysta plastyk. Autor kilku tomików wierszy w językach polskim i łemkowskim. Inicjator imprez narodowo-kulturalnych, w tym od 1983 r. Festiwalu Kultury Łemkowskiej Łemkowska Watra w Zdyni.

W młodości uprawiał ciężko- (podnoszenie ciężarów) i lekkoatletykę.

(IrP)

 

Źródło

www.graban.com.pl