GOSTKOWSKI Konstanty

(1724-1790) generał-major wojsk koronnych i generał adiutant armii pruskiej, pochodzący z rodu sądeckiego. Urodził się w rodzinie majora wojsk koronnych. Jego ród wywodził się z Sądecczyzny, gdzie posiadał majątki Trzycierz (obecnie gmina Korzenna) i Męcinę k/Limanowej.

Od 1767 r. generał-major wojsk koronnych. Od 1772 r. w armii pruskiej, oficer kirasjerów, generał adiutant króla Prus Fryderyka II (Hohenzollerna) Wielkiego.

Baron, dziedzic Kromołowa (obecnie dzielnica Zawiercia). Pieczętował się herbem Gozdawa. Zmarł w Kromołowie, tamże pochowany. Wśród potomków miał właścicieli Wielogłów k/Nowego Sącza.

(IrP)

Źródła

Jerzy Giza „Sądeccy generałowie”, Kraków 1993

WWWsejm-wielki.pl