GOŁKOWICE GÓRNE I DOLNE – proboszczowie

  1. 1910-17 ks. Andrzej Jaroch jako administrator
  2. 1917-48 ks. Jan Cebula
  3. 1948-64 ks. Michał Orczyk
  4. 1965-77 ks. Jan Stach
  5. 1977-2004 ks. kanonik Stefan Tokarz
  6. 2004 – ks. Kazimierz Koszyk