GOŁKOWICE GÓRNE I DOLNE – Prezesi OSP

  1. 1922-45 ks. proboszcz Jan Cebula
  2. 1945-80 Stanisław Piętka
  3. 1945-48 p. o. Marian Kler
  4. 1980-82 Władysław Banach
  5. 1983-93 Stanisław Jodłowski
  6. 1993- Antoni Majerski