GOŁKOWICE GÓRNE I DOLNE – Orlik

W Gołkowicach Górnych w latach 60. istniał LZS. Miał boisko z baraczkiem. Klub najwyżej grał w A-klasie i zamarł zupełnie w 1973 r. 30 lat później następcy tamtych utworzyli KS Jaworzynka Gołkowice. Prezesem został Aleksander Piętka. Klub był jednosekcyjny – wyłącznie piłkarski. Występował w B-klasie, bo w okręgu nowosądeckim nie było C-klasy. Aby było gdzie grać, członkowie klubu uporządkowali stare boisko, którego wymiary mieściły się w dolnych granicach dopuszczalnej normy: 90 na 45 m. Upominali się u ówczesnego burmistrza miasta i gminy Stary Sącz Mariana Cyconia, żeby dokupił kawałek gruntu, na którym można byłoby zbudować stadion (deklarowali, że podejmą się tego w czynie społecznym). I burmistrz dokupił, ale długo nie użytkowali tego terenu, bo w końcu 2008 r. na tym miejscu w ciągu 30 dni powstał Orlik. Ustawiona przy nim tablica zawiadamia, że 333 tys. zł wydał nań budżet państwa, 333 tys. wyłożyło województwo małopolskie, a 1 mln 170 tys. 460 zł wyasygnowała gmina. To nowoczesny (sztuczna murawa, ponadto tartanowe boiska do koszykówki i siatkówki, oświetlenie, szatnie, ogrodzenie), estetyczny, kolorowy i ogólnie imponujący obiekt. Ale z drugiej strony – piłkarze KS Jaworzynka stracili miejsce doGRY. Tułali się jeszcze po gościnnych boiskach Sokoła Stary Sącz i Budowlanych Jazowsko, ale z czasem zniknęli z tabeli B-klasy…