GŁĘBOKIE – średniowiecze

W akcie lokacji Piwnicznej w miejscu zwanym Piwniczna Szyja, wydanym w 1348 r. przez króla Kazimierza III Wielkiego dla Hanka z Sącza, wieś figuruje pod pisownią „Glembokie”, co wskazuje, że już istniała od jakiegoś czasu i jest starsza od Piwnicznej. Potem przez wieki była przysiółkiem Piwnicznej i wraz z nią królewszczyzną, wchodzącą w skład starostwa sądeckiego.