GIZELLA Jerzy

Poeta, należący do grupy literackiej Tylicz.

Urodzony 23 stycznia 1949 r. w Krakowie. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim z 1973 r., doktor nauk humanistycznych (psychologia). Po studiach pracował w gazecie popołudniowej „Echo Krakowa”. W latach 1982-86 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii UJ, w 1986 r. wyemigrował do Francji, a rok później do USA. W 2004 r. wrócił do Krakowa, wykładowca psychologii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Poeta, pomysłodawca nazwy i współtwórca grupy literackiej Tylicz sponsorowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej, współautor almanachu „Tylicz” (1972).

(IrP)

 

Źródło

www.jerzygizella.tripod.com