GAWLIK Józef

Profesor techniki, pochodzący z Ziemi Limanowskiej i wyedukowany w Nowym Sączu.

Urodzony 23 września 1948 r. w Męcinie. Absolwent I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu z 1966 r. i Politechniki Krakowskiej z 1972 r. z tytułem inżyniera.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej PK: od 1977 r. doktor nauk technicznych, od 1981 r. wicedyrektor, a potem dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, od 1989 r. dr habilitowany, od 1998 r. profesor, w latach 1999-2005 prorektor, a w latach 2005-2008 rektor. Specjalista od budowy i eksploatacji maszyn, technologii i systemów jakości. Autor wielu prac naukowych, patentów i wdrożeń w przemyśle maszynowym. Członek sekcji podstaw technologii komitetu budowy maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Jego starszy brat Jan był dyrektorem w Sądeckich Zakładach Naprawy Autobusów i prezesem klubu sportowego Sandecja.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, styczeń 2010 r.

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000