GĄSIOR Mariusz

Profesor medycyny pochodzący z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony 30 sierpnia 1963 r. w Gorlicach. Absolwent szkoły podstawowej i LO w Bobowej z 1982 r. oraz wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej z 1988 r., wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Śląskiej, a także wydziału farmaceutycznego Śl.AM z 2002 r.

Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii (potem Śląskie Centrum Chorób Serca) w Zabrzu – od 1999 r. dyrektor ds. medycznych. Od 1977 r. pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny): adiunkt w III katedrze i oddziale klinicznym kardiologii, profesor doktor habilitowany nauk medycznych.

Wielokrotnie nagradzany kardiolog zasłużony dla wdrożenia w Polsce inwazyjnego leczenia zawału serca i kardiochirurgii, ekspert w tej dziedzinie przy ministrze zdrowia. Autor wielu publikacji naukowych, w tym współautor „Podręcznika kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy” (2008).

Współtwórca i wykonawca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, największego tego typu w Europie. Członek komisji egzaminacyjnej na specjalizację w dziedzinie kardiologii i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2000 r. założyciel Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Studenckiego Koła Naukowego. Członek rad naukowych czasopism „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej” i „Cardiology Journal”.

Od 2013 r. honorowy obywatel Bobowej.

(IrP)

 

Źródła

Wojciech Molendowicz – „Bobowa od A do Ż”, Wydawcy: Agencja Artystyczno-Reklamowa Great Team oraz Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Bobowa 2009

www.pogorze24.pl