GARWOL Grzegorz

Od 2006 r. dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach.

Urodził się w 1970 r., pochodzi z Gołkowic. Absolwent Liceum Elektrycznego w Nowym Sączu oraz trzech kierunków studiów: techniki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i zarządzania na Uniwersytecie Rzeszowskim. Miejsca pracy: komputerowy projektant okien w Dako, nauczyciel w SzP w Przysietnicy, od 1999 r. w Gimnazjum w Barcicach, jego dyrektor od 2004 r.

(IrP)