GARBICZ Adam

Geofizyk i krytyk filmowy, piszący też w prasie sądeckiej.

Urodzony w 1943 r. w Krakowie. Absolwent wydziału geologiczno-poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z 1965 r., podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Węglowodorów w Mediolanie z 1967 r. i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1978 r.

W latach 1965-80 zatrudniony w krakowskim Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego. W latach 1980-81 recenzent filmowy w nowosądeckim tygodniku „Dunajec”, publikował także w „Gazecie Krakowskiej” oraz czasopismach filmowych. Od 1982 r. pracował w dziale reklamy i imprez Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Krakowie.

Od 1981 r. najpierw z chemikiem-kinomanem Jackiem Klinowskim, a potem już samodzielnie publikował wybitnie wartościowy i wręcz monumentalny „Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego”, za którego tom V otrzymał w 2009 r. nagrodę im. Bolesława Michałka. Razem z Markiem Lisem współredaktor „Światowej encyklopedii filmu religijnego” (2007).

(IrP)

 

Źródło

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988