GALICA Andrzej

GALICA Andrzej

(1873-1945) generał brygady Wojska Polskiego, twórca 1. pułku strzelców podhalańskich stacjonującego w Nowym Sączu.  Urodził się 27.11.1873 w Białym Dunajcu na Podhalu w rodzinie góralskiej.

AbsolwentGIMNAZJUM klasycznego w Krakowie z 1897 r. i wydziału inżynierii na politechnikach Lwowskiej i Wiedeńskiej. Inżynier zatrudniony w austriackiej Państwowej Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych.

Przebieg służby

Służył w armii austriackiej. Od 1913 r. członek paramilitarnego Związku Strzeleckiego: zastępca komendanta obwodu Skawina.

Od sierpnia 1914 r. w Legionach Polskich: organizator 2. kompanii piechoty w Wiedniu, dowódca batalionu uzupełnień, w latach 1915-16 dowódca batalionu w 4. i 6. pułku piechoty, w latach 1916-17 dowódca 3. i 4. pp, potem inspektor wyszkolenia w Polskim Korpusie Posiłkowym przy armii austriackiej. Po przejściu II Brygady Legionów przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą w lutym 1918 r. jako element niepewny internowany przez władze austriackie w Dulfalva na Zakarpaciu (wtedy Węgry, obecnie Dułowo na Ukrainie), po czym wcielony do armii cesarsko-królewskiej: oficer sztabu 16. pp Obrony Krajowej.

W Wojsku Polskim od listopada 1918 r.: organizator i dowódca Okręgu Wojskowego Podhale, gdzie przystąpił do formowania formacji strzelców podhalańskich, w tym na przełomie listopada i grudnia 1. pspodh. w Nowym Sączu. W latach 1919-26 dowódca 1. Brygady SPodh. i 1. Dywizji Piechoty Górskiej, w latach 1926-30 dowódca Okręgu Korpusu XPRZEMYŚL. Od 1931 r. w stanie spoczynku.

Awanse: 1897 – chorąży, 1899 – podporucznik, 1914 – kapitan, 1915 – major, 1916 – podpułkownik, 1918 – pułkownik, 1920 – gen. brygady ze starszeństwem od 1919 r.

Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Polonia Restituta III klasy oraz 4-krotnie Krzyżem Walecznych.

Od 1935 r. senator RP, przewodniczący klubu parlamentarnego sanacyjnego tzw. Ozonu, czyli Obozu Zjednoczenia Narodowego.

Zmarł 6.06.1945 w Warszawie, pochowany w Bęczkowicach (powiatPIOTRKÓW TRYBUNALSKI), w 1973 r. szczątki ekshumowano i przeniesiono do kwatery legionowej na Nowym Cmentarzu na Palenicy pod Gubałówką w Zakopanem. W Nowym Sączu ma ulicę swego imienia.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994 (tu błędnie miejsce pierwszego pochówku – Bączkowice)

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania, Warszawa 1991

„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” pod red. Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka, Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Sądecka, Nowy Sącz-Warszawa 2009

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Galica#mediaviewer/File:Andrzej_Galica.png