FROEHLICH Wojciech Antoni

(1943-2013)

Profesor geografii, pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 25 marca 1943 r. w Nowym Sączu, jego ojciec Eugeniusz był w latach 1950-70 dyrektorem nowosądeckiego Liceum Handlowego. Absolwent tutejszego I LO im. Jana Długosza z 1960 r. (chodził do klasy m.in. z red. Leszkiem Mazanem oraz innymi późniejszymi profesorami szkół wyższych Piotrem Kuśnierczykiem i Januszem Traple) i geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z 1965 r.

W czasie studiów uczestnik wyprawy polskich archeologów na pustynię Gobi w Mongolii. Nauczyciel geografii w nowosądeckim I LO im. Długosza. Od 1971 r. asystent w zakładzie geomorfologii i hydrologii gór i wyżyn Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, od 1974 r. doktor nauk geograficznych na podstawie rozprawy „Dynamika i roczny cykl procesów fluwialnych w dorzeczu Kamienicy Nawojowskiej”, od 1982 r. dr habilitowany, twórca i kierownik pracowni (stacji badawczej) procesów fluwialnych (rzeczno-rzeźbotwórczych) w Homrzyskach k/Nawojowej, podległej Instytutowi Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a od 1995 r. profesor nauk o Ziemi.

Geomorfolog i hydrolog, badacz m.in. procesów hydrogeomorfologicznych Beskidów, Karpat, Himalajów i dorzecza rzeki Jangcy w Chinach oraz skutków promieniowania po katastrofie elektrowni atomowej w ukraińskim Czarnobylu (odkrył ślady wybuchu nawet w mule zalewu rożnowskiego k/Nowego Sącza). Autor wielu prac naukowych, w tym współautor publikacji „Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia” (Homerka – potok płynący przez Złotne i Frycową k/Nawojowej). Członek PAN, Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz zagranicznych organizacji naukowych, m.in. w latach 2002-2005 prezes Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej.

Zmarł 10 października 2013 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, styczeń 2010 r.

www.nauka-polska.pl

www.sadeczanin.info