FRĄCZEK Adam Stanisław

Profesor psychologii, pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 1 listopada 1935 r. w Podegrodziu. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu i Uniwersytetu Warszawskiego z 1958 r.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni: od 1965 r. dr nauk humanistycznych, od 1977 r. dr habilitowany, od 1987 r. profesor, kierownik katedry psychologii edukacyjnej. Wykładowca zakładu psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1991-94 i 2002-2008 rektor tamtejszej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 1971 r. członek komitetu nauk psychologicznych PAN.

Specjalista od psychologii klinicznej i społecznej, patologii społecznych i psychopatologii, w tym agresji, zwłaszcza u młodzieży. Członek rady redakcyjnej czasopisma „Studia Psychologiczne”. W latach 1996-2004 sekretarz rady naukowo-programowej Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, styczeń 2010 r.

www.wsns.aps.edu.pl

www.nauka-polska.pl