FOLEJEWSKI Zbigniew

(1910-1999)

Profesor slawistyki i polonistyki oraz poeta emigracyjny związany z Ziemią Limanowską.

Urodzony 18 października 1910 r. w Wilnie. Absolwent filologii polskiej i historii tamtejszego Uniwersytetu Stefana Batorego z 1934 r.

Wykładowca w założonym w 1898 r. przez Polaka chińskim mieście Harbin w Mandżurii oraz korespondent polskich czasopism z Chin, Korei i Japonii. Od 1937 r. lektor j. polskiego na uniwersytecie w Sztokholmie, od 1947 r. wykładowca slawistyki na uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), od 1948 r. doktor filozofii, a od 1949 r. dr habilitowany. Po pobytach w Londynie i Paryżu w 1951 r. wyemigrował do USA: profesor slawistyki porównawczej, polonistyki i rusycystyki na University of Wisconsin, w latach 1953-56 także wykładowca University of California, a od 1965 r. na uniwersytecie w Vancouver (Kanada).

Założyciel Towarzystwa Naukowego Szwedzko-Polskiego, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języków Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich. Członek redakcji wydawnictw Fundacji Kościuszkowskiej oraz słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego. Od 1973 r. doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prac literaturoznawczych i językoznawczych, zarówno polonistycznych, jak i rusycystycznych i w ogóle slawistycznych, także tłumacz na j. szwedzki oraz poeta.

Zmarł 28 lipca 1999 r. w Victorii (Kanada).

Jego starszym bratem był profesor zootechniki Witold Folejewski (1909-1969). Obaj byli pasierbami pisarza Władysława Orkana (właśc. Franciszek Smaciarz), czyli synami z pierwszego małżeństwa drugiej żony Orkana – Bronisławy. Witold Folejewski w czasie okupacji niemieckiej gospodarował właśnie w domu ojczyma zwanym Orkanówką w Porębie Wielkiej w Gorcach i udostępniał tam zwiedzającym pamiątki po pisarzu. W 1973 r. wdowa po Witoldzie – Wilhelmina z/d Juchno sprzedała ten dom pod wzgórzem Pustka gminie Niedźwiedź, a z czasem powstało tam Muzeum Biograficzne Wł. Orkana. Zapewne z sentymentu dla lat dziecinnych tam właśnie spędzonych Zbigniew Folejewski nadał swojemu pierwszemu tomikowi wierszy tytuł „Dom w Gorcach” (1934).

(IrP)

 

Źródła

Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel – „Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1992

„Wielkopolski słownik biograficzny”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1983

Bogumił Psarski – „Dom Władysława Orkana w Porębie Wielkiej”, Wydawcy: Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce i Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Rabka-Nowy Sącz 1986