FIUT Ignacy Stanisław

Profesor filozofii i poeta, pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 12 listopada 1949 r. w Starym Sączu. Absolwent tamtejszego LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z 1967 r. oraz biologii z 1972 r. i filozofii z 1977 r na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1975 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: od 1984 r. doktor, od 1996 r. dr habilitowany, od 1997 r. profesor, kierownik katedry kulturoznawstwa i filozofii oraz zakładu filozofii. Specjalista od filozofii człowieka, kultury i przyrody oraz prasoznawca. Autor wielu publikacji, w tym książki „Filozofia, media, ekologia” (1998). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Pol. Tow. Komunikacji Społecznej i Małopolskiego Tow. Ornitologicznego.

Także poeta, krytyk literacki i tłumacz, autor tomików wierszy i książek o poezji współczesnej. Od 1990 r. członek Związku Literatów Polskich.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, styczeń 2010 r.

www.zlp-krakow.pl

www.historia.agh.edu.pl