FILOZOFIA – Wojciech Molendowicz „Sadeckie abecadło”