Feliks Rapf. 1928 – 1939 Nowy Sącz. SĄDECKIE KRONIKI FILMOWE. Oprac. Sławomir Górski