DUŻYK Józef

(1928-2000)

Historyk literatury, autor książek o pisarzu z Ziemi Limanowskiej.

Urodzony 14 marca 1928 r. w Krakowie. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1952 r.

W latach 1951-52 asystent w macierzystej wszechnicy, potem aż do śmierci pracował w krakowskiej bibliotece Polskiej Akademii Nauk (Umiejętności) – z przerwą na latach 1974-82, kiedy był zatrudniony jako bibliotekarz w stacji naukowej PAN w Rzymie. Od 1978 r. doktor nauk humanistycznych dzięki obronionej na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozprawie o urodzonym na Ziemi Limanowskiej Władysławie Orkanie (właśc. Franciszek Smaciarz), wydanej wcześniej w formie książkowej w 1975 r.

Ponadto autor książek – m.in. „Kraków i jego Uniwersytet” (1964), „Droga do Bronowic. Opowieść o Lucjanie Rydlu” (1968), „Włodzimierz Tetmajer. Życie i twórczość” (1971) i „Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość” (1984) – oraz licznych publikacji naukowych i publicystycznych w czasopismach krakowskich, ogólnokrajowych i zagranicznych, przeważnie włoskich.

Zmarł 11 maja 2000 r. w Krakowie.

(IrP)

 

Źródło

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988