DOBRODZICKI Jerzy Kazimierz

(1884-1934) DOBRODZICKI Jerzy Kazimierz_ Grób gen. Jerzego Dobrodzickiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawiegenerał brygady Wojska Polskiego, służący w Nowym Sączu. Urodził się 14.12.1884 w Wadowicach.

W latach 1896-1900 ucze
ńGIMNAZJUM klasycznego w Wadowicach, w latach 1900-05 uczył się w korpusie kadetów we Lwowie.

Przebieg służby

Od 1905 r. zawodowy żołnierz armii austriackiej, ale równocześnie członek polskiego paramilitarnego Związku Strzeleckiego, w którym był instruktorem. W czasie I wojny światowej dowódca kompanii i batalionu na froncie. W 1917 r. w Polskiej Sile Zbrojnej jako instruktor kursu wyszkolenia 6. pułku piechoty w Zambrowie i Ostrowi Mazowieckiej. Ponownie w armii austriackiej na froncie włoskim i w Małopolsce, gdzie równocześnie należał do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, z ramienia jej Komendy Głównej organizującym struktury niepodległościowe.

W Wojsku Polskim od 1.11.1918 jako p.o. dowódcy 32. pp Obrony Krajowej w Bochni, na którego bazie sformował 3. pułk strzelców podhalańskich, którym dowodził do 1919 r., po czym został w nim dowódcą… batalionu. W wojnie polsko-bolszewickiej dowódca 5. pp Legionów, ciężko ranny 12.06.1920. Od listopada p.o. dowódcy I Brygady Legionów. W latach 1921-26 dowódca 1. pspodh. w Nowym Sączu. W latach 1926-28 dowódca piechoty 18. Dywizji Piechoty, w latach 1928-29 pomocnik dowódcy Okręgu Korpusu III Grodno ds. uzupełnień, w latach 1929-34 dowódca OK. IILUBLIN.

Awanse: 1908 – podporucznik, 1913 – porucznik, 1915 – kapitan, 1918 – major, 1919 – podpułkownik, pułkownik, 1929 – gen. brygady.

Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Polonia Restituta III klasy oraz 4-krotnie Krzyżem Walecznych.

Zmarł 15.11.1934 w Warszawie.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania,WARSZAWA 1991

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Dobrodzicki#mediaviewer/File:Jerzy_Dobrodzicki_(gr%C3%B3b).JPG