DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – szkoła

Drewniany, wybudowany w latach 1947-48 budynek szkoły, o którym piszemy w części relacjonującej zawartość kroniki szkolnej, służył do 1994 r. Sołtys Jan Szewczyk, rocznik 1952, wspominał, że jeszcze za jego szkolnych czasów nie starczało sal lekcyjnych dla wszystkich dzieci naraz, więc uczył się także po domach, np. u Jurkowskich. Źródła mówią, że nauka odbywała się przede wszystkim u Ignacego Kożucha i Julii Platy. A i tak uczniów klas VII i VIII dowożono do placówki w Brzeznej.

Już w latach 80. narodziła się świadomość konieczności wzniesienia nowego gmachu. W 1985 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego kolejnymi przewodniczącymi zostawali ówczesny dyrektor podstawówki Wacław Walczyński, ks. proboszcz Antoni Potoniec i prezes OSP Józef Plata. Firma Wiesława Czopa z Podegrodzia rozpoczęła prace w 1990 r., a wszechstronnej pomocy udzielili mieszkańcy wsi, świadcząc 2356 roboczogodzin pracy społecznej i 575 godzin własnego transportu. Obiekt oddano do użytku na rok szkolny 1994/95. Od 2004 r. dyrektorką jest Katarzyna Plata. Szkoła niestety nie ma hali sportowej, zajęcia z wuefu odbywają się zatem w zaadaptowanej salce lekcyjnej z niskim sufitem, a więc np. siatkówka jest niewskazana.