DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – Prezesi OSP

  1. Julian Pasiut 1979-83
  2. Stanisław Jurkowski 1983-96
  3. Antoni Potoniec 1996-2000
  4. Józef Plata 2000 –