DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – orkiestra dęta

Twórcami orkiestry dętej w Długołęce-Świerkli byli w 2005 r. ówczesny wikariusz ks. Krzysztof Bajorek i emerytowany funkcjonariusz więziennictwa Andrzej Hebda, który do dzisiaj jest prezesem. Na dyrygenta wezwano Jarosława Kuśnierza.

Orkiestra początkowo była parafialna, ćwiczyła w podziemiach kościoła, ale tylko do momentu, gdy miała w parafii sprzymierzeńca w postaci ks. Bajorka. Gdy ten wywędrował, ks. proboszcz Antoni Potoniec nie był – oględnie mówiąc – zainteresowany jej istnieniem, a prawdę mówiąc, orkiestranci poczuli się przepędzeni… Orkiestra afiliowała się więc przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, ale próby odbywała w szkole w Długołęce-Świerkli.

Oprócz mieszkańców Długołęki-Świerkli jej ok. 20-osobowy skład tworzyli ludzie ze Stronia, Przyszowej, Gostwicy i Mokrej Wsi. Prawdę mówić, mieszkańcy Długołęki-Świerkli stanowili w niej mniejszość, nieznaczną większość zaś osoby ze Stronia, gdzie tworzą inną orkiestrę.

Początkowo każdy przychodził na próby z własnym instrumentem, przeważnie leciwym i sfatygowanym. Ale w karnawale 2006 r. ruszyli po kolędzie i uzbierali tyle pieniędzy, że starczyło na saksofony tenorowy i altowy oraz trąbki. Potem wzbogacili się w instrumentarium dzięki dotacjom z podegrodzkiego GOK. W czasach parafialnych strój reprezentacyjny członka orkiestry składał się z bordowej kamizelki, ale jak już trafili pod skrzydła GOK to zmienił się na pomarańczowe koszule z pagonami i plakietkami.

Jako zespół finansowany przez GOK w Podegrodziu występują przeważnie w gminie. Grali zatem np. na 100-leciu OSP w Gostwicy i 125-leciu OSP w Podegrodziu, 100-leciu Szkoły Podstawowej i 10-leciuGIMNAZJUM w Brzeznej.

Nie znaczy to, że nie próbowali szerszej kariery – z pewnym powodzeniem startowali w przeglądzie orkiestr Echo Trombity. W powiatowym debiucie w 2008 r. w Laskowej jeszcze nic nie wskórali, ale w Laskowej 2009 i w Gródku n/Dunajcem 2010 zakwalifikowali się do finału. W obu przypadkach jednak w nim nie zagrali, gdyż za każdym razem nie udawało się zmontować składu. Ludzie bowiem pracują, mają różne zajęcia, a niektórzy w weekendy grają na weselach i nic dziwnego, że wybierają działalność zarobkową zamiast honorowych występów.

W 2008 r. orkiestra nagrała płytę sfinansowaną przez Starostwo Powiatowe. Utrwalono na niej marsze i utwory rozrywkowe np. „Pretty Woman” czy „Lemon Tree”. W repertuarze tych drugich jestCORAZ więcej, np. wiązanka motywów z filmu „Piraci z Karaibów”.