DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – Ochotnicza Straż Pożarna

Inicjatorem powstania tu OSP był w 1979 r. Julian Pasiut i on też został jej pierwszym prezesem. Na początku siedzibę stanowił drewniany budynek po starej szkole podstawowej. Druhowie rozpoczęli zbiórkę funduszów na remizę z prawdziwego zdarzenia. Od początku skarbnikiem był Henryk Dobosz – aż do śmierci w 2003 r. Organizowali kwesty i festyny, a za uzyskane z tego procederuPIENIĄDZE rozpoczęli nawet budowę, ale im przerwano, bo zaczęli ją bez niczyjego pozwolenia. Wygląda na to, że ludzie w Długołęce-Świerkli są samowolni, bo w 1965 r. kościół też zaczęli przecież stawiać bez wiedzy władz…

A potem to już w dziejach wsi nadeszły inne priorytety: właśnie wspomniany kościół, no i szkoła. Poszły na to wszystko nie tylko owePIENIĄDZE zebrane na remizę, ale także zmagazynowane już na nią materiały. I do dzisiaj remiza mieści się w blaszanym garażu otrzymanym z OSP w Stadłach.

Pewnie za udział w budowie szkoły strażacy-ochotnicy otrzymali w 2009 r. w użytkowanie poddasze w gmachu szkoły. W założeniu lokal ten miał być mieszkaniem dla nauczyciela i chyba był przewidziany dla pedagoga z naprawdę dużą rodziną, z chmarą dzieci własnych i adoptowanych, bo owo mieszkanie zaiste posiada imponującą powierzchnię.

Mała, ale własna remiza ma jednak wkrótce powstać obok obecnego blaszaka. Wykorzystany miał zostać gotowy projekt remizy w Łosiu w gminie Łabowa. Ówczesny wójt gminy Podegrodzie Stanisław Łatka jesienią 2010 r. zlecił geodecie wymierzenie działki, a budowa miała ruszyć wiosną 2011 r. Miała, bo tymczasem doszło do zmiany na stanowisku wójta… Prace rozpoczęły się zatem dopiero w lecie 2014 r.

Pierwszym pojazdem był prywatny, ciężarowyLUBLIN, wypożyczany bezpłatnie przez ówczesnego prezesa Stanisława Jurkowskiego. Następnie przybył żuk z wcześniejszym przebiegiem w OSP Stadła. Z czasem trafił do kasacji, a na jego miejsce w 2000 r. zakupiono inne auto tej samej marki. Sprzedał je wiceprezes Józef Nowogórski, właściciel firmy budującej stacje benzynowe w Małopolsce, a pozyskany w ten sposób cywilny samochód trzeba było zaadaptować dla potrzeb OSP. W 2010 r. zastąpił go star 200 (rok prod. 1983), wycofany z OSP w Podegrodziu (otrzymali tam nowego mana).

Oprócz zadań przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych druhowie poczytują sobie za zasługę udział w przygotowaniu placu pod celebrę mszy kanonizacyjnej w Starym Sączu w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 r.

Prezesi OSP