DIETY RADNYCH, ZAROBKI PREZYDENTA I STAROSTY

W Nowym Sączu

Warta odnotowania jest powściągliwość w kształtowaniu apanaży, czyli diet radnych z pierwszej kadencji (1990–1994). Ustalono je w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki narodowej (na podstawie komunikatu GUS). Było to ok. 200 tys. ówczesnych złotych (średnia płaca ok. 1 mln zł).

Dziś miesięczne diety sądeckich radnych są o wiele wyższe: przewodniczącego rady – 2 252 zł (plus służbowy telefon komórkowy i laptop), przewodniczącego komisji – 1 802 zł, zwykłego radnego – 1 126 zł.

Przykładowo w 2013 r. Stefan Chomoncik do emerytury nauczycielskiej 30 347 zł dorobił jako radny 21 621 zł, Józef Gryźlak do emerytury policyjnej 74 608 zł – 20 360 zł, Józef Antoni Wiktor do emerytury b. wojewody nowosądeckiego i prezydenta miasta 48 684 zł – 19 279 zł. Jerzy Wituszyński pobrał w 2013 r. 27 027 zł diety przewodniczącego Rady Miasta.

Dla porównania w 2014 r. z tytułu renty lub emerytury średni miesięczny przychód 1 328 zł uzyskiwało 20,6 tys. mieszkańców Nowego Sącza.

Prezydent Ryszard Nowak zarobił w 2013 r. 139 352 zł (10 861 zł miesięcznie). Po wyborach samorządowych w 2014 roku wspierający prezydenta radni zaproponowali podwyższenie jego pensji do górnych granic dopuszczanych przepisami, czyli do 12 108 zł brutto miesięcznie.

W powiecie

Od 2011 r. dieta szeregowego radnego powiatu nowosądeckiego wynosi 1 500 zł, przewodniczącego (lub jego zastępcy) komisji – 1800-1700 zł, przewodniczącego Rady Powiatu – 2 700 zł, dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu – po 2 100 zł.

Pełniący funkcję starosty do 2014 roku Jan Golonka zarabiał miesięcznie 12 360 zł brutto. Nowy starosta Marek Pławiak otrzymał taką samą.

W sejmiku

Diety byłych i wybranych ponownie w 2014 roku radnych małopolskich (według ich oświadczeń majątkowych za 2013 r.) Andrzeja Zygmunta Berdychowskiego, Andrzeja Bulzaka, Marty Mordarskiej, Pawła Śliwy i Leszka Zegzdy kształtowały się na poziomie 29-32 tys. zł rocznie (ok. 2,5 tys. zł miesięcznie).