CZECH Jan Joachim

(1888-1955)

Muzyk i pisarz z Sądecczyzny.

Urodzony 29 sierpnia 1888 r. w Cyganowicach (obecnie część Starego Sącza). Na I wojnę światową zmobilizowany do armii austriackiej. Od 1920 r. mieszkał na stałe w Starym Sączu

Kierownik tamtejszych zespołów muzycznych i teatralnych oraz dyrygent chórów i orkiestry. Muzyk, pedagog (po zdaniu w 1929 r. egzaminu w Konserwatorium Muzycznym we Lwowie jedyny tak wykwalifikowany nauczyciel muzyki na Sądecczyźnie) i kompozytor – twórca ok. tysiąca utworów, w tym operetki „Królowa walca”, „Suity ludowej Ziemi Sądeckiej” i oratorium „Golgota”. Niektóre drobniejsze funkcjonowały potem lokalnie jako popularne melodie ludowe, jak np. kolęda „Hej, ponad regle”. Ponadto autor dramatu „Na ryterskim zamku” oraz kilkuset wierszy i innych form literackich.

W czasie okupacji niemieckiej przeżył aresztowanie, potem w konspiracji nosił pseudonim Paweł i zajmował się tajnym nauczaniem. Po II wojnie światowej szkolny nauczyciel śpiewu (m.in. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu), od 1951 r. na emeryturze.

Zmarł 1 stycznia 1955 r. w Starym Sączu, pochowany na tamtejszym starym cmentarzu. Jego nazwisko nosi odbywający się tamże doroczny Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

www.stary.sacz.pl