CZARNY POTOK – prezesi i naczelnicy OSP

Prezesi i naczelnicy*

  1. Piotr Cycoń 1937-39
  2. Józef Arendarczyk 1939-46
  3. Wojciech Hejmej 1947-55
  4. Władysław Talarczyk i nacz. Józef Kulak 1956-60
  5. Antoni Roztocki 1961-70 oraz nacz. Franciszek Miśtak 1961-65 i Zbigniew Florian 1966-70
  6. Henryk Pogwizd 1971-75 i nacz. Stanisław Gromala 1971-80
  7. Bolesław Maciejewski 1976-80
  8. Stanisław Wójciak 1981-90 i nacz. Piotr Cycoń 1981-2001
  9. Kazimierz Potoniec 1991-2001
  10. Rafał Pogwizd i nacz. Roman Bodziony 2001-

*daty z początków istnienia OSP – orientacyjne