CIENIAWA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Grybów.

Nazwa

W średniowiecznych dokumentach pisanych po łacinie pojawia się też w zniekształconych wersjach: Czyenyawa, Czeynyawa i Czieniava. Pochodzenie nazwy jest raczej oczywiste (cieniste miejsce lub od cieniowania – przerzedzania lasu przez ścinanie drzew), ale apokryfem są ustne przekazy jakoby król Kazimierz III Wielki zatrzymał się na popas w cienistym miejscu i stąd nazwa Cieniawa, a potem w zagajniku, skąd dobiegały ptasie trele i stąd nazwa sąsiedniej wsi Ptaszkowa (dawniej – Ptaśnikowa). Nieprawidłowe jest także wywodzenie nazwy od Rosochatki, u której stóp leży Cieniawa, bo góra wznosi się na północ od wsi i siłą rzeczy raczej nie rzuca cienia na południe…

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Ks. Franciszek Olczak – „Dzieje wsi Cieniawa”, maszynopis, w którym wykorzystano materiały historyczne, dokumenty, źródła rękopiśmienne (w tym „Kroniki wsi Cieniawa” napisane niezależnie od siebie przez Jana Kruczka oraz wieloletniego sołtysa i prezesa OSP Konstantego Ogorzałka) oraz relacje ustne, Cieniawa 1992
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Cieniawa”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, grudzień 2010

IrP