CIENIAWA – prezesi i naczelnicy OSP

Prezesi OSP

 1. Józef Kondolewicz 1930-38
 2. Piotr Poręba 1939-45
 3. Konstanty Ogorzałek 1945-1990
 4. Stanisław Ogorzałek 1990-2002
 5. Andrzej Kruczek 2003-

Naczelnicy OSP

 1. Władysław Poręba 1930-39
 2. Wojciech Kruczek 1939-52
 3. Józef Ogorzałek I 1952-90
 4. Ferdynand Poręba 1990-91
 5. Jan Badowski 1991-2000
 6. Józef Ogorzałek II 2000-