CIENIAWA – parafia

Historia cieniawskiej parafii zaczyna się w 1980 r., kiedy to po wizytacji ks. biskupa Józefa Gucwy zaczęły być celebrowane niedzielne msze w salce katechetycznej, mieszczącej się w domu Marii Poręby. Jesienią jeszcze tego samego roku na kaplicę zamieniono dawny, przeznaczony już do rozbiórki dom nauczyciela. Rok później ówczesny ordynariusz tarnowski ks. biskup Jerzy Ablewicz powołał parafię i na jej proboszcza wyznaczył ks. Franciszka Olczaka, który w 2011 r. obchodził jubileusz 30 lat pracy w tym charakterze. Rzadki to przypadek, żeby jeden ksiądz przewodził jednej parafii przez taki kawał czasu. Obecnie b. proboszcz jest w parafii rezydentem.

4-głosowy chór kościelny prowadzi nauczyciel muzyki i wf-u z miejscowej szkoły Mirosław Ogorzałek.