CHUDZIŃSKI Edward

Historyk literatury, publicysta i scenarzysta aktywny m.in. w Nowym Sączu.

Urodzony w 1940 r. w Radzyniu Chełmińskim k/Grudziądza. Absolwent polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie z 1963 r.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej WSP (z czasem zmieniała nazwy na Akademia Pedagogiczna i Uniwersytet Pedagog.) – w niej Instytutu Filologii Polskiej, a od 1981 r. kierownik uczelnianego Studium Dziennikarskiego. Od 1972 r. doktor nauk humanistycznych. Prowadził także zajęcia na Podyplomowym Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, w tym na temat dziennikarstwa i pochodzącego z Ziemi Limanowskiej Władysława Orkana (właśc. Franciszek Smaciarz).

Współzałożyciel krakowskiego czasopisma „Student”: kierownik działu kultury i zastępca redaktora naczelnego w latach 1969-73. Potem współpracownik m.in. „Gazety Krakowskiej”, a od 1981 r. krakowskiego lewicowego miesięcznika „Zdanie”. Członek rad programowej i nadzorczej Radia Kraków SA. Od 1970 r. kierownik literacki oraz autor scenariuszy i programów teatru STU. W latach 1976-78 autor plenerowych „Widowisk sądeckich” w Nowym Sączu.

(IrP)

 

Źródła

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988

www.studium-at-www.pl