CHOMRANICE

Sądecka wieś, leżąca w gminie Chełmiec.

Nazwa

W pisanych po łacinie średniowiecznych dokumentach Chomranice występują w zniekształconych formach: Chomoranic, Chomorawicz, Comoravicz, Chomeranicz, Chomoranicz, Chomorzanicz, Chomranycze, Chomarnice, Chomranouicze, Chomranyce Superior (czyli Wyższe), Chomranicz, Chomranicze, Chomranice Superrior et Inferior (Wyższe i Niższe), Chomranicze Wyszne, Chomrancze Thagoborski, Chromrancze, Chochranyce Maior et Minor (Większe i Mniejsze) oraz Homeranice. Kiedyś stanowiły dwie miejscowości: Chomranice Górne zajmowały zachodnią część dzisiejszej wsi, a Dolne – wschodnią.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Kronika szkolna, rękopis
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Chomranice”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, listopad 2010

IrP