CHOMRANICE – proboszczowie

 1. ks. Filip 1326
 2. ks. Stanisław z Bobowej 1529
 3. kanonik Piotr Długosz 1570-80, zmarł 1587
 4. ks. Jakub Zajączkowski 1636-54
 5. ks. Szczepan Siemek 1659-86
 6. ks.Jan Patyński 1687-1717
 7. kustosz  kolegiaty nowosądeckiej ks. Józef Jaksa Marcinkowski 1744-50
 8. kanonik ks. Stanisław Otfinowski 1750-62
 9. ks. Jan Nepomucen Prandota Skrudziński 1763, zmarł 1776
 10. kanonik kapituły nowosądeckiej ks. Mateusz (właściwe imię prawdopodobnie – Maciej) Jaszczurowski 1776-85
 11. zakonnik braci mniejszych św. Franciszka Andrzej Zagórski 1786-1812
 12. ks. Ignacy Bielański 1813-16
 13. ks. Michał Wikarski 1816, zmarł 1839
 14. ADMINISTRATORks. Antoni Trybalski 1839
 15. ks. Wojciech Jakub de Rogala Lewicki 1839-67
 16. administratorks. Józef Mika 1865
 17. ks. Edward de Ropski 1865-1902, zmarł 1922
 18. ks. Jan Wcisło 1902-12
 19. administrator z Męciny ks. Marcin Zuziak 1912-13
 20. ks. Walenty Wcisło 1913-21
 21. ks. Józef Adamczyk 1921-29
 22. administrator ks. Józef Grądziel 1929-30
 23. ks. Andrzej Juszczyk 1930-38
 24. ks. Florian Dutkiewicz 1938-47
 25. administrator Władysław Grzesiak 1942-43
 26. ks. Józef Lech 1947, zmarł 1973
 27. ks. Stanisław Ryniewicz 1973-82
 28. honorowy kanonik kapituły kolegiackiej ks. Jan Janik 1982-2010
 29. ks. Stanisław Pachowicz 2010-