CHOMRANICE – biblioteka

Od 2005 r. w szkole oprócz szkolnej znajduje się także biblioteka publiczna – filia gminnej w Chełmcu. Wcześniej funkcjonowała w budynku Kółka Rolniczego. Od 1981 r. do przejścia na emeryturę prowadziła ją Maria Leśnik, w latach 2001-2005 – Bożena Leśniak, w latach 2005-13 – Michał Bednarek, a od 2013 r. – Barbara Bielak. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, liczącym blisko 15 tys. tomów. Pierwsze książki pochodziły ze zlikwidowanej biblioteki w Librantowej.