CHERUBINA, siostra

(właśc. Grażyna Nowak)

Od samego początku, czyli od 2006 r., dyrektorka Przedszkola im. Jana Pawła II w Krużlowej Wyżnej. Urodziła się w Bobowej jako Grażyna Nowak. Wstąpiła do zakonu dominikanek w Krakowie, ukończyła studia teologiczno-pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe z zarządzania oświatą na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wychowanie przedszkolne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Wcześniej przebywała w domach zakonnych w Kielcach, Kłodzku, Gdańsku i znowu w Krakowie, gdzie zajmowała się katechezą w szkołach.

(IrP)