BUKOWIEC

Sądecka wieś, leżąca w gminie Korzenna

Nazwa

W dawniejszych czasach stanowił nawet dwie wsie i dlatego w źródłach pojawiają się dodatki Stary oraz Dolny i Górny, a także Niżny i Wyżny. Zapewne używano ich ponadto dla odróżnienia tej akurat miejscowości od innych małopolskich Bukowców. W średniowiecznych dokumentach pisanych po łacinie występuje w wersjach zniekształconych: Bukouecz, Bukowecz, Sthárybukowyecz, Bukowyecz, Stary Bukowiecz, Buccowyecz, Bukowie, Bukowiec, Bucovyecz, Bukowiecz Superior, Bukowyecz Antiquus, Stari Buk i Bucowie.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Ks. Zenon Tomasiak, Dariusz Brończyk – „Bukowiec”, broszura, Wydawca: Wójt Gminy Korzenna, Bukowiec 2006
Andrzej Potoniec – „Korzenna i okolice. 660 lat 1348-2008”, Centrum Kultury w Korzennej i Nova Sandec, Korzenna 2008
Adam Śliwa – „Ziemia Sądecka. Mogilno, Korzenna, Posadowa od średniowiecza do współczesności”, Nowy Sącz 2010
Jolanta Brończyk, Dariusz Brończyk – „Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Diable Skały w Bukowcu”, folder, Wydawca: Urząd Gminy w Korzennej, Bukowiec 2007
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Bukowiec”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, październik 2010

IrP