BRZEZNA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Podegrodzie.

Nazwa

W średniowiecznych dokumentach pisanych po łacinie występuje pod zniekształconymi nazwami Brezna, Bresna, Brzezena, Brzezdna, Brzesdna, Brzesna, Bzresdna, Przestna, Przesna, Brzessnya, Brzesznya, Brzesza i Brzezia. Jedynie w manuskrypcie z 1316 r. jako Brzezna.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Kronika szkoły filialnej w Brzezny sporządzona za nauczyciela tutejszego: Zygmunta Wł. Brandysa w roku 1884”, rękopis Władysław Kozik, Zofia Kozik, Zofia Sułkowska, Krystyna Fryzowicz i Grażyna Bodziony – „Brzezna na Ziemi Sądeckiej”, maszynopis
Zofia Liber i Krystyna Monica – „Monografii wsi Brzezna-Litacz”, rękopis
„Brzezna. Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa”, broszura w opracowaniu dr. Eberharda Makosza, Brzezna 1978
Prof. dr hab. Adam Szczygieł – „Sadowniczy Zakład Doświadczalny Brzezna z sadownikami Małopolski przez pół wieku”, niedatowany wydruk komputerowy
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Brzezna”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, wrzesień 2010

IrP