BRZEZNA – współczesność

Jeszcze po II wojnie światowej we wsi przeważały kryte strzechą chałupy z klepiskami zamiast podłóg oraz doliczono się nawet 7 kurnych chat. Na podstawie reformy rolnej ok. 60 ha ziemi obszarników Stadnickich zostało rozparcelowanych pomiędzy chłopów, a na pozostałych 58 ha utworzono PGR Aleksandrówka, przekształcony w 1953 r. w Sadowniczy Zakład Doświadczalny. W 1960 r. doprowadzono do niego drogę asfaltową.

W 1957 r. Brzezna została zelektryfikowana. Do 1973 r. była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej (mieściła się kolejno w domach Wojciecha Fryzowicza, Wojciecha Popardowskiego i Franciszka Ciurki, a od 1958 r. w budynku starej szkoły), ale nowy podział administracyjny kraju włączył ją do gminy Podegrodzie.

Brzezną zamieszkuje ok. 2200 osób. Ta duża, największa w gminie Podegrodzie, wieś jest charakterystyczna z tego powodu, że znajdują się tutaj placówka naukowa (Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa), aż trzy szkoły, dwie jednostki OSP i dwa kościoły! Ponadto jest tu iBANK, i stacja benzynowa, i ośrodek zdrowia, i gabinet stomatologiczny, i apteka, co sprawia, że jak na wieś Brzezna jest miejscowością wyjątkowo zurbanizowaną.

W 2010 r. niesławę zyskał nowosądecki znachor Marek Haslik, którego prokuratura oskarżyła o współudział w doprowadzeniu do śmierci półrocznej Madzi z Brzeznej, zmarłej z powodu niedożywienia.