BRZEZNA – parafia

Brzezna przynajmniej od 1448 r., bo taką datę nosi pierwszy dokument potwierdzający ten fakt, podlegała parafii w Podegrodziu. Właśnie w tym roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wystawił dokument, z którego wynika, że mieszkańcy Brzeznej uiszczali dziesięcinę właśnie plebanowi z Podegrodzia. Z dzieła Jana Długosza, datowanego na lata 1470-80, wynika jednak, że wtedy już dziesięcinę o wartości 20 grzywien (prawdopodobnie rocznie) Brzezna płaciła archidiakonowi sądeckiemu.

Istnieje od 1974 r. i obejmuje mieszkańców Brzeznej, Brzeznej-Litacza, Chochorowic i części Gostwicy. Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Maślak. W parafii znajdują się księgi metrykalne z XVIII wieku. Były jeszcze wtedy prowadzone w Podegrodziu, ale z chwilą powstania parafii już w Brzeznej trafiły do wsi. Pierwszy wpis do „Księgi ochrzczonych” pochodzi z 15 stycznia 1786 r. i dotyczy Marianny Stachury, córki Szymona i Marianny. Plebania została wybudowana w latach 1984-86 według projektu inż. Zenona Trzópka z Nowego Sącza.