BRZEZNA-LITACZ – szkoła podstawowa

Druga szkoła podstawowa mieści się w Brzeznej-Litaczu. Istnieje od 1907 r. Początkowo nauczanie odbywało się chacie Stanisława Platy, potem u Wojciecha Pasiuta. W 1963 r. zawiązał się komitet budowy szkoły, któremu przewodzili Kazimierz Mordarski i Jan Wnęk. W 1964 r. została oddana do użytku w ramach ogólnonarodowej akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Budynek stoi na wysokości ok. 600 m n.p.m.

27-letnią epokę w powojennej historii szkoły stanowił okres dyrektorowania Ireny Kurowskiej (1982-2009). Z kroniki szkolnej dowiedzieć się też możemy, że 14 listopada 1983 r., a więc tego samego dnia, co podstawówkę w Brzeznej, również placówkę w Brzeznej-Litaczu odwiedził aktor August Kowalczyk i opowiedział uczniom o swoim uwięzieniu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Najbardziej znanym absolwentem szkoły im. Świerczewskiego w Brzeznej-Litaczu jest prowincjał zakonu saletynów ks. Władysław Pasiut.

Obecnie uczęszczają tutaj dzieci nie tylko z Brzeznej-Litacza, ale także z samej Brzeznej oraz części Chochorowic i Gostwicy. Magdalena Górczyk jest trzecim z rodu dyrektorem placówki. Przed nią funkcję tę sprawowali jej ojciec Stanisław i matka Anna. Siłą rzeczy Magdalena chodziła więc do tej samej podstawówki, której dzisiaj jest dyrektorką. Rodzina Górczyków mieszkała w pobliskim Domu Nauczyciela, który został wybudowany za dyrekcji taty. Za uczniowskich czasów dyrektorki patronem szkoły był gen. Karol Świerczewski, ale zmiotła go fala dekomunizacji i od 2007 r. zastąpiony został przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zespół nauczycieli ze SzP w Brzeznej (dyr. Kozik, jego żona Zofia Kozik oraz Zofia Sułkowska, Krystyna Fryzowicz i Grażyna Bodziony) stworzył opracowanie „Brzezna na Ziemi Sądeckiej”. Natomiast w szkole w Brzeznej-Litaczu znajduje się ilustrowany rękopis „Monografii wsi Brzezna-Litacz” napisany w dawnych czasach przez ówczesne nauczycielki Zofię Liber i polonistkę Krystynę Monicę.