BRZEZNA – kościoły

Parafia dysponuje dwoma kościołami: parafialnym pw. Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa oraz pomocniczym na tzw. Strzygańcu pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po 24-letnich zabiegach budowa parafialnego rozpoczęła się w czasie stanu wojennego w 1982 r. i ofiarnym wysiłkiem trwała 13 lat. W 1995 r. świątynię wzniesioną według projektu Leszka Filara konsekrował ks. biskup tarnowski Jan Styrna. Drugi kościół znajduje się na tzw. Strzygańcu, którego nazwa pochodzi od starego słowa strzyga, oznaczającego czarownicę. Legenda głosi, że dawno, dawno temu, jeszcze w pogańskich czasach – odbywały się w tym miejscu ich sabaty, czyli zloty na miotłach…

Już ponad trzy wieki temu postawiono tam figurkę Chrystusa Frasobliwego, wokół której wytworzył się ośrodek kultu religijnego. W 1691 r. gazda Bartłomiej Gałęziowski postawił tam drewnianą kaplicę (jej oświetlenie w postaci latarni zakupił w Starym Sączu), a kamienną w 1835 r. wystawili Regina i Marcin Fiutowie. Od 1907 r., kiedy staraniem Jakuba i Jana Fiutów drewniana kaplica została pokryta blachą, pełniła rolę prowizorycznego, jednonawowego kościoła. Nowy powstał w latach 1987-96; żeby zrobić miejsce dla niego, drewnianą kaplicę rozebrano. Ołtarz przeniesiony ze starej kaplicy datowany jest na 1835 r. Znajduje się w nim owa figurka Chrystusa Frasobliwego, od której wszystko się zaczęło.

Parafia wyposażona jest w liczne dzwony. W kościele parafialnym biją w tonacji G-dur konsekrowane w 1991 r. przez ówczesnego ordynariusza tarnowskiego, ks. biskupa Józefa Życińskiego:

– 700-kilogramowa Maria Częstochowska ufundowana przez pierwszego historycznie tutejszego proboszcza ks. Stanisława Maślaka;

– Józef, będący darem prowincjała saletynów ks. Władysława Pasiuta;

– Karolina.

Natomiast z kościoła na Strzygańcu słychać tonację molową dzwonów konsekrowanych w 1968 r. przez ówczesnego ordynariusza tarnowskiego, ks. biskupa Jerzego Ablewicza:

– 700-kilowej i mierzącej 97 cm wysokości Maryji;

– 420-kilowego Stanisława Biskupa;

– 220-kilowej Kingi.

Wszystkie wykonane są w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu i mają napęd elektryczny.