BINCZAROWA – wysiedlenie Łemków

Przed II wojną światową wieś zamieszkiwało ok. 130 rodzin łemkowskich. W 1945 r. ok. 50 z nich mniej lub bardziej dobrowolnie wyjechało do ZSRR (właściwie na Ukrainę, głównie do obwodów Kirowgrad i Donieck, wtedy nazywający się Stalino), a resztę w ramach akcji „Wisła” wysiedlono w 1947 r. na Ziemie Zachodnie (przeważnie do powiatów lubińskiego i szprotawskiego) z powodu, ale przeważnie pod pretekstem współpracy z Ukraińską Armią Powstańczą (UPA), której partyzanckie oddziały powszechnie nazywano wtedy (i jeszcze dzisiaj…) bandami.