BINCZAROWA – współczesność

Wieś dawniej rozciągała się wzdłuż starej drogi, biegnącej nad potokiem Binczarówka. Dopiero w latach 60. wybudowano powyżej dzisiejszą asfaltową.

Obecnie w Binczarowej mieszka ok. 1300 osób, wśród których prawie nie ma już rolników. Jedynie dosłownie w paru – dwóch, trzech – gospodarstwach hoduje się po kilka krów i odstawia niewielkie ilości mleka. Parę osób hoduje lub hodowało tutaj pstrągi. Zamieszkuje tu inteligencja, bo prawie wszyscy teraz się uczą, pracownicy sektora usług, robotnicy głównie budowlani i drogowi oraz grupa drobnej burżuazji – właściciele niewielkich firm budowlanych, tartaków, sklepikarze itd. Chłopstwo praktycznie nie istnieje.

Przez 33 lata sołtysem był Stanisław Gruca, a 20 lat – jego syn Władysław. Obecnie funkcję tę pełni Marzena Szyszka (stan na październik 2014 r.).