BIAŁA NIŻNA – Państwowe Gospodarstwo Rolne

Po II wojnie światowej majątek przekazany kiedyś przez hrabiów Stadnickich odebrano zakonnicom, a na zarekwirowanych 96 ha utworzono PGR. W jego skład wchodziła m.in. wylęgarnia piskląt. Nie istniała długo, bo w 1967 r. kury dopadła zaraza i oddano je na rzeź. Po tej hekatombie PGR w Białej Niżnej nie specjalizował się już w niczym szczególnym. Normalnie uprawiano zboże, hodowano ze 40 sztuk bydła mlecznego nie za bardzo wydajnej rasy czerwona polska. Stale zatrudnionych było ok. 25 osób, a do prac polowych przyjmowano 10-15 sezonowych. Dla pracowników wybudowano blok 4-rodzinny i 2-rodzinny bliźniak.

O ile kiedyś PGR był może dochodowy, to w ostatnich latach na pewno deficytowy i z ekonomicznego punktu widzenia słusznie przestał istnieć, bo przynosił straty. Istniał przy nim młyn i tartak, ale po likwidacji PGR przejęli je prywatni właściciele i szybko pozamykali na cztery spusty. Zburzono nową oborę. Część opuszczonych zabudowań gospodarczych, tzw. gumna – ktoś podpalił w 1999 r.

Niektórzy ludzie we wsi twierdzą, że zakonnice odzyskały ziemię, jednak siostra przełożona Antonella zdementowała te doniesienia, podając, że przejęła ją Agencja Nieruchomości Rolnych. Z drogi widać, że dawne zabudowania gospodarcze (obory, stajnie i stodoły) stoją puste i marnieją.