BARAN Marek

Autor przewodników narciarskich, w tym o Sądecczyźnie.

Urodzony w 1947 r. w Krakowie. Absolwent wydziału maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej z 1972 r., inżynier mechanik. W latach 1972-77 pracownik Zakładów Surowców Ogniotrwałych Górka w Trzebini, a od 1977 r. projektant w Pracowni Transportu Linowego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Przemysłowego w Krakowie. Projektant m.in. kolei linowych i wyciągów narciarskich.

Autor publikacji książkowych, w tym „Koleje linowe, wyciągi narciarskie, nartostrady (Tatry, Podtatrze, Gorce, Beskid Wyspowy i Sądecki)” (1985).

(IrP)

 

Źródło

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988