BAŁANDA Andrzej

(1941-2010)

Profesor fizyki jądrowej pracujący m.in. w Nowym Sączu.

Urodzony 10 lutego 1941 r. w Jaśle. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1963 r.

Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny zakładu fizyki jądrowej macierzystej wszechnicy: od 1970 r. doktor, od 1979 r. dr habilitowany, od 1995 r. profesor nauk fizycznych. W latach 1997-2007 współorganizator i od 1998 r. pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (w czasie jego pracy liczba studentów uczelni wzrosła 10-krotnie).

Członek międzynarodowych zespołów naukowych: w latach 1970-73 w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej k/Moskwy, w latach 1979-80 w Ośrodku Fizyki w Darmstadt (Niemcy), a w 1985 r. na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Autor wielu publikacji naukowych. Przez dwie kadencje przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych w Polsce.

W młodych latach narciarz, taternik i speleolog. Inicjator nieformalnego stowarzyszenia Sądecczyzna w Gronostajach, zrzeszającego kilkunastu rektorów wyższych uczelni związanych z Sądecczyzną, wykładowca Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej.

Zmarł 17 lipca 2010 r. w szpitalu w Krakowie wskutek wypadku samochodowego będącego następstwem zasłabnięcia za kierownicą.

(IrP)

 

Źródła

www.pwsz-ns.edu.pl

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, marzec 2010 r.

www.archiwum.uj.edu.pl (tutaj m.in. wspomnienia prof. Bałandy z okresu rektorowania w Nowym Sączu)

www.sadeczanin.info