BADOWSKI Aleksander

Profesor medycyny związany z Sądecczyzną.

Uczył się w szkole w Krużlowej Wyżnej.

Od 1988 r. doktor habilitowany, potem profesor nauk medycznych, członek rady naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

(IrP)

 

Źródła

www.matrix.wiml.waw.pl

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Krużlowa Wyżna”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, grudzień 2011