AUGUSTYN Józef

Od 2000 r. wiceprezes i naczelnik OSP w Gaboniu.

Urodzony w 1964 r. Pochodzi z Gabonia, ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową w Nowym Sączu. Pracował w nowosądeckich Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego jako mechanik pojazdów trakcyjnych, w firmie budowlanej nowosądeckiej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a potem w innych budowlanych, m.in. zajmując się montażem okien i drzwi produkcji firmy Bogdański. W OSP od 1981 r.

(IrP)